Wie zijn wij

Over ons

We wonen in een multiculturele buurt, de bewoners hebben heel verschillende achtergronden, maar wij kijken naar een monocultuur van groen.
Dat zouden we graag samen en actief veranderen: vandaar de V van Vormen in GroenplatVorm. De diversiteit aan mensen vertalen naar ook een diversiteit in het groen, een polycultuur.
Natuur waarin mensen zich prettig voelen, die inspireert om er zelf mee aan de slag te gaan, en waar je je in herkent.
Wij zijn zes groene bewoners, die met onze voeten in de modder van onze tuinen, zien wat er leeft (letterlijk) in de buurt. We werken al aan een mooier, gezonder en groener Zuidoost. We werken vanuit ons hart, en willen graag meer mensen uit Zuidoost hierin betrekken op een praktische
manier.

Onze visie
Wij willen kennis over het groen in onze buurt en mogelijke activiteiten eromheen verzamelen en delen. Door samenwerking tussen verschillende organisaties en bewoners te faciliteren willen we samen bouwen aan een duurzame gezonde wijk. We vinden het belangrijk dat het mogelijk wordt om lokale groente en fruit te kweken voor en door buurtbewoners. Het platform zet zich in voor een diverse, duurzame en gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Onze missie
GPVZO verbindt mensen en mensen met de natuur, en helpt het groen in Zuidoost te versterken voor mens en dier.
GPVZO doet dit door te stimuleren, faciliteren, informeren, beschermen, uitbreiden en adviseren.Onze gezichten