Geplaatst op 26-10-2021

De gezondheidskloof te lijf

Live avond in New Metropolis ZO  1 nov.

Werken aan gezonde voeding voor een kleine beurs?

Tientallen voedselhulpinitiatieven organiseerden tijdens corona een grootscheepse voedselhulp in Zuidoost. Velen daarvan hebben nog steeds veel vraag van klanten. GroenplatVorm Zuidoost onderzoekt hoe voedselhulp gezonder en circulair kan worden, tijdens een live gesprek in New Metropolis Zuidoost op 1 november, van 19.30 – 20.30u.

Aan tafel spreekt Sarita Bajnath als moderator met Maureen Hubbard Projectleider Stichting Carabic, Tim Doornewaard Initiatiefnemer Het Keuken Collectief,  Abdelhamid Idrissi Directeur Studiezalen, initiatiefnemer van Boeren voor Buren, Dirk de Jager Stadsdeelbestuurder Zuidoost – bouwen, wonen, duurzaamheid, Rizairis Núnez Lacroes GroenplatVorm Zuidoost en Evelien de Hoop Assistent professor in Gezondheid en Duurzaamheid (VU). 

Voor het volledige programma en het reserveren van een plek voor het fysiek bijwonen in de zaal druk op onderstaande knop.

De zaal is om 19.00 u open, wees op tijd want er is geen toegang na 19.25u.  Je kunt het programma ook via livestream volgen.

Programma wordt georganiseerd door:

New Metropolis Zuidoost en GroenplatVorm Zuidoost.